Večni prepiri med taščami in snahami

Odgovor tašči

Spori med snahami in taščami so večno aktualne vsebine, vendar ni možno najti ustaljenega nasveta ali recepta, ki bi veljal za določene primere, gre pa običajno za nerazčiščene teme iz preteklosti.

Prihod mladega para v vaše življenje je prinesel tudi svež val sprememb v vaše življenje, na katerega se je bilo potrebno postopoma navaditi. Doslej ste bili vajeni svojega ritma in načina življenja, v katerem ste se nekako znašli. Z njuno selitvijo pa so se nevede vselili tudi tihi dvomi in strahovi pred tem, koga bo potrebno sprejeti v hišo, kakšno sopotnico si je izbral vaš sin, ali se bo potrebno spremeniti, kako bo izgledalo nadaljnje življenje ipd. Če verjamete in če se lahko poglobite v vaše odnose, v resnici med taščo in snaho ne obstaja noben ustrezen, oprijemljiv razlog, da bi se med seboj prepirali. Zakaj? Če ste vi srečni v svojem zakonu, če se z možem razumeta, če se počutite ob njem varno, izpolnjeno in sprejeto, potem ni razlogov, da ne bi v miru in sreči uživala svoje življenje. Isto velja za mladi par: če sta drug drugemu naklonjena, med seboj povezana, izpolnjena in srečna, torej zadostita potrebam drug drugega, ni nobenega razloga, ki bi njuno srečo okrnil. Lahko pa je snaha glavni razlog/krivec prepirov in slabe volje v družini, v katero je prišla, v primeru, da gornji opisi v vaših odnosih ne veljajo povsem, da torej med vami ostajajo neizgovorjene in nerazčiščene teme že od prej/iz preteklosti, ki z njenim prihodom samo vzniknejo na dan. To konkretno pomeni, da ostaja marsikaj neizgovorjenega in zanikanega med vami in vašim sinom, razni strahovi, občutki in vsebine, o katerih se nikdar nista zmogla ali upala pogovoriti oziroma jih drugače preseči. Tako na dan prihaja jeza, bes, obtoževanje, prelaganje krivde idr.

Naj vam nanizam le nekaj vprašanj v pomoč in globlji razmislek. Morda se globoko v sebi srečujete s strahovi in jezo, ali izbrana sopotnica vašega sina živi in razmišlja po vaših merilih, torej po takšnih, katere vi smatrate za pravilna, morda vas razjedajo dvomi, ali bo dovolj skrbna in pozorna do vašega sina, tako kot ste bili do sedaj vi, ali ga bo zmogla osrečiti, ali mu bo zmogla streči in zagotoviti življenje v takšni meri, da bo vaš sin srečen in zadovoljen, da ga ne bo prizadela, ali bo lahko zadostila pričakovanjem in željam, ki bi jih na njenem mestu vašemu sinu omogočili vi itd. Morda vas nevede spremljajo strahovi glede njunega skupnega življenja ter preverjanje snahinih dejanj. Vsak mlad par, ki se poda na skupno pot, hrepeni samo po tem, da bi lahko samostojno in neodvisno živel svoje življenje ter da bi se odločitve in želje para, ne glede na to, kakšne so, spoštovale. Seveda so pogovori tu primerni, če tako čutite, le da takrat izrazite svoje mnenje ali občutke, ne da bi posegali v njune končne odločitve. Prav je, da se vsak sam odloča, kako bo živel, ter za posledice prevzame odgovornost in se iz takšnih izkušenj tudi nekaj nauči. Snahina samosvojost vam morda prinaša lekcije in izzive, da svojega sina dokončno izpustite in mu dovolite, da zaživi po svoje, tako kot želi on (to je tudi tema, kateri se vaš sin izogiba, saj ga je strah, da bi vas prizadel). Hkrati vam snaha zrcali vašo samosvojost, iz katere vseskozi delujete, a se morda tega niti ne zavedate, ter da se nekaterih omejitev osvobodite. Tako se boste tudi vi sprostili.

V kolikor ste mladi par z njuno vselitvijo v resnici sprejeli v svoje življenje, je prav, da jih sprejmete v celoti – z ljubeznijo in naklonjenostjo. To je tudi način, kako boste z njune strani deležni spoštovanja.