Nasilje in alkoholizem v družini

Odgovor materi glede sinovih težav

Psihično nasilje vašega sina povzroča ostre bolečine njegovim najbližjim, saj seže globoko v človekovo dušo, posebej otroško. Poleg nasilja, besa in pritiskov, kar se ob sinu da začutiti, njegova dejanja in razmišljanja vzbujajo tudi teror, ponižanje, razvrednotenje, strah, jezo, obup in nemoč. Najtežje je za njegova otroka, saj sta odvisna od odločitev staršev, vse težke občutke pa nenehno srkata. Sinova nepredvidljivost in jeza vam vzbujata strah, saj nikoli ne veste, kakšne volje bo. Ker vas je strah in on to čuti, čeprav si v resnici tega ne želi, ne ve pa, kako si pomagati, ima moč. S tem ko se ga vsi okoli bojite oz. ostajate v strahu in negotovosti, kar on čuti, mu nevede dajete moč.

Tudi njegove težave z alkoholom kažejo, da je že dolgo časa v stiski, saj na ta način poskuša utišati v sebi vse, kar ga teži in mu povzroča nemir. Zamere do drugih (zlasti do vas in očeta) že dolgo goji, vendar jih je do smrti očeta izražal na manj očitne, zanj bolj varne načine. Kakšne težave pestijo vašega sina, boste najbolje vedeli vi, sama lahko začutim, da je skozi življenje (odraščanje) tudi vaš sin doživljal različne pritiske (npr. zahteve, prepovedi, pravila ipd.) s strani svojih staršev, s čimer se ni strinjal, zato se mu je jeza skozi leta le kopičila. Čeprav si je želel biti s strani staršev bolj sprejet, ljubljen in opažen, mu prave bližine s starši ni uspelo najti (oz. obratno) in je bil večkrat zavrnjen. V mislih in občutkih je kot otrok ostajal prezrt in preslišan, slediti je moral drugim.The Link Between Alcohol and Violent Behaviour | UK-Rehab

Za to, da bi našli pravi stik s svojim sinom in ga zares začutili, se boste morali poglobiti v to, kar vaš sin doživlja ter to, kako se je ob vas nekoč počutil. Seveda, če bo vaš sin za to pripravljen, umirjen, v treznem stanju. Stik s sinom boste lahko navezali le na nov, drugačen način, kot do zdaj, in sicer z razumevanjem, sočutjem in iskrenim zanimanjem za njegove občutke (kadar bo trezen). Kolikor strahu in jeze boste lahko začutili ob sinu, toliko občutkov je vaš sin bil deležen v preteklosti. Če ga boste zmogli nekoč objeti, naj bo objem iskren. Ker sin nikomur ne zaupa, si boste morali njegovo zaupanje šele znova pridobiti. Pomislite na izkušnje iz preteklosti, ki jih je bil vaš sin deležen, kako se je nekoč počutil, kaj je doživljal, od tam namreč izvirajo njegove težave. V vsakem primeru pa bo najprej potrebno postaviti se zase, zadeve razmejiti ter se pogumno soočiti z njim (na kakršen koli način že).

Njegova žena, če želi ohraniti dostojanstvo družine, zaščititi otroke in ravnati odgovorno, bo morala priti do trdne odločitve, da je takšno vedenje njenega moža povsem nesprejemljivo (ter sprejeti nove odločitve glede sprememb v družini za naprej), saj bo le tako lahko zavarovala otroka in jima prenesla ključno sporočilo varnosti. Včasih pogovori o konkretnih spremembah in nadaljnjih načrtih družine pomagajo, da odvisnika prebudijo, včasih ne. V tem primeru se bo morala žena odločiti, kako želi postopati dalje, tako, da bo v največjo korist, varnost in smisel družine (npr. selitev). Kolikor se ne boste znašli sami, se boste morali obrniti po pomoč, usmeritve ustreznih strokovnjakov, društev in socialnih služb.

Področje alkoholizma in psihičnega nasilja je za družine, partnerke, otroke, že samo po sebi travmatično in izredno težko, vendar pa ni nemogoče. Je rešljivo, s postopnimi spremembami, odločitvami in spoznanji “dovolj je”. Razreševanje težav glede alkoholizma oz. odvisnosti od alkoholnih substanc od družine največkrat terja soočenje s pomembnimi odločitvami, sodelovanje z institucijami, predvsem pa priznanje resnice in težav odvisnika, ki jih velikokrat ne zmore več reševati sam in je za začetek potrebno zdravljenje v ustrezni bolnišnici. Največkrat je problem uspešne rešitve tovrstnih težav ravno dejstvo, da si alkoholik/odvisnik ne prizna, da ima resne težave, ki se negativno odražajo v bližnjem okolju, v najbližjih odnosih in na pomembnih področjih njegovega življenja, ter ostaja v zanikanju resnice, izogibanju soočenju in pogovorom, s tem pa v odklanjanju kakršne koli pomoči. Za ta korak se mora odvisnik odločiti sam, kar pa je dostikrat žal neuspešno. V tem primeru se mora partner odločiti, kako si želi v bodoče živeti.

Največji in najmočnejši obrambni mehanizem alkoholika (oz. drugih zasvojenih) je namreč ravno zanikanje resnice, težav v družini, uničenih odnosov, socialni in ekonomski propad, zatiskanje oči pred dejanskim stanjem idr.

V vsakem primeru so za reševanje odvisnosti v družini potrebne konkretne življenjske spremembe, tako na ravni vseh odnosov, kot tudi vsakega posebej: matere, žene in zlasti odvisnika. Vse tovrstne izkušnje namreč narekujejo korenite spremembe znotraj človeka samega, da ponovno najde stik s sabo, da se začne bolj spoštovati, si zaupati, ceniti svojo vrednost, namenjati pozornost drug drugemu in se predvsem IMETI RAD. Ta bolečina je namreč največkrat povezana z izvori odvisnosti, pomanjkanjem občutka sprejetosti, vrednosti, pomembnosti in občutka, da ga ima nekdo zares rad, da ga ima družina rada in ga sprejema.

 

dr. Barbara K. Novak, zak. in druž. ter.