O MENI

»Ko uživamo v svoji domači frekvenci, je to neokrnjeni občutek sobivanja z življenjem, kakršno je, in to je tisto, kar nas osvobaja (P. Peirce)

»V duši in srcu sem terapevtka za zdravljenje ranjenih src in duš že odkar pomnim. Najrazličnejše življenjske izkušnje, ljudje in situacije so me že od zgodnjih let pripravljale na moje poslanstvo – pomoč ljudem. Ko pogledam nazaj, pot ni bila lahka, velikokrat je bilo potrebno skozi trnje, temo, bolečino, negotovost, številne lekcije in izzive, vendar, da bi uzrla svetlobo, je bilo potrebno marsikdaj skozi temo. Še vedno sem na tej poti, saj se od ljudi in situacij učim ves čas.

Spomnim se, da sem se kot otrok večkrat spraševala o smislu življenja, saj mi težko življenje po nekem družbeno-določenem zaporedju nikakor ni bilo smiselno, temveč prazno, nesmiselno in brez vrednosti. Po nobenem naključju in predvsem za dušo sem začela prebirati številne zanimive knjige s področja psihologije, človeških odnosov, življenjskih naukov in osebnostne rasti. Iskala sem smisel življenja. Že od malega sem imela globlji čut in razumevanje za druge, počutje ljudi sem prebrala mimogrede, vsakomur sem vselej pomagala, sočustvovala s težkimi zgodbami, zato sem se večkrat spraševala, zakaj mora biti v življenju vseeno tako težko. Je to res to? Je to res vse?

Na svoji nadaljnji življenjski poti sem izbrala izobraževanja za specifične poklice (ekon. teh., univ. dipl. ped.) ter delala na različnih, zanimivih področjih. Takrat nisem vedela, a pridobivala sem pomembne izkušnje zase, prav tako sem odkrivala zanimiva spoznanja o sebi. Kljub povsem drugačnim usmeritvam, me je življenje samo pripeljalo k študiju psihoterapije. Ker sem se na študiju zakonske in družinske terapije v Ljubljani (relacijski družinski pristop dr. Christiana Gostečnika) počutila kot doma, sem svoj dar samo še potrdila. Doktorirala sem s področja nezvestobe v zakonu.

Pri svojem delu delujem intuitivno. Združujem psihoterapevtska znanja, čutne, vidne, energijske sposobnosti, zaznave, izkušnje s področja osebne in duhovne rasti, aktualna spoznanja ter izkušnje iz osebnega življenja. Uporabljam tudi orakeljske karte ter sledim globljim in resničnim spoznanjem o tem, kdo smo, zakaj smo tukaj in kam potujemo. Nenehno se učim, raziskujem in poglabljam svoja znanja izven okvirjev. Moji najvišji vrednoti sta resnica in ljubezen. 

Ljudi v tem duhu spremljam, ovrednotim in vodim k temu, da si bolj zaupajo, sledijo sebi, svojim občutkom in svoji resnici, da sprejemajo lastne odločitve, se poglobijo vase, da gredo pogumno skozi “ovire” v življenju, prepoznajo svoje lekcije in tako odgovorno in edino smiselno ravnajo. Na tak način lahko spoznajo sami sebe, svoje želje in potrebe ter okrepijo čustvena področja, ki jih zaznajo kot “šibka”, “težavna”. Drugih ljudi namreč ne moremo spremeniti, niti nimamo te pravice, lahko spreminjamo samo sebe. Zato moramo delati na sebi. 

Namen terapevtskih srečanj je poleg globljega razumevanja življenja, odnosov in delovanja ljudi tudi njihova priprava na to, da izstopijo iz pasivnih vlog nemočnih žrtev (iz lažne matrice) v samostojne, odgovorne ljudi, ki v svojem življenju začnejo aktivno in zavestno spreminjati vsak delček nezadovoljivih, nezdravih, škodljivih odnosov ali situacij ter da izhajajo iz lastne, notranje moči, ki jim je naravno dana.

Verjamem v to, da si s spremembo globoko zakoreninjenih prepričanj, misli, dejanj in občutkov, z notranjo preobrazbo vsak človek lahko ustvari Življenje, ki ga želi živeti, ki ga bo izpolnjevalo, predstavljalo nadaljnji izziv in ki ga je vredno živeti. Globlje notranje spremembe, spremembe zakoreninjenih napačnih prepričanj in misli ter občutkov pomenijo spremembo vaše osebne energije, ki se odraža navzven, korak za korakom, in tako ustvarja vašo želeno pot izpolnjujočega, smiselnega in vrednega Življenja.

“Bodite sprememba! Najprej spoznajte Sebe v Sebi! Nato si ustvarite Življenje po svoji meri!”

                                                                     dr. Barbara Kutnar Novak, dr. zak. in druž. ter.,

                                                         zak. in druž. ter., intuitivna svetovalka, terapevtka zdravilka

»Vseeno je, kako počasi greste naprej, samo da se nikoli ne zaustavite (Konfucij)