PSIHOTERAPIJA

»Spremenite svoje misli, svoja prepričanja in spremenili boste svoje življenje.« (Louise L. Hay)   

SPLOŠNO O PSIHOTERAPIJI

Beseda psihoterapija izhaja iz starogrščine in pomeni zdravljenje duše. Psihoterapija predstavlja globlji proces, ki vam pomaga pri soočanju s kakršnimi koli čustvenimi, psihičnimi stiskami oz. težavami v življenju. Ne gre za postavljanje diagnoz ali predpisovanje zdravil, temveč za osebni pogovor, ki vam pomaga pri razumevanju, prepoznavanju in spreminjanju vaših vzorcev odnosov, delovanja, mišljenja in čustvovanja. Poteka v obliki pogovora med klientom in terapevtom v varnem in zaupnem okolju.

KDAJ SE ODLOČITI ZA TERAPIJO?

Ljudje se odločajo za terapijo iz različnih razlogov. Ko se počutijo depresivne, brez volje za življenje, ko doživijo kakšno hudo travmatično izkušnjo (npr. smrt bližnjega, posilstvo) ali večji šok (npr. prevara, razhod), ko v vsakdanjem okolju doživljajo nasilje ali različne zlorabe, manipulacije, poniževanja…, ko se počutijo obupane in nemočne prekiniti ali ustaviti val ponavljajočih se težav, ko so na splošno nezadovoljni, osamljeni, ne najdejo stika z otroki…Eden od vidnejših razlogov za terapijo je tudi nevtralnost in objektivnost terapevta, saj ljudje veliko lažje zaupajo in so iskreni do neznane osebe, terapevt pa veliko lažje vrednoti življenje in odnose ljudi oz. ima boljši vpogled v njihova življenja, saj vanje ni čustveno vpleten.

Za terapijo se je smiselno odločiti, ko čutite, da sami ne boste zmogli izstopiti iz začaranega kroga težav ali zapletov, ko se že dlje časa počutite nezadovoljni, ko ne vidite nikakršne rešitve ali smisla, ko ste povsem obupani in nemočni, ko nimate nikogar, da bi vam prisluhnil oz. ko preprosto veste, da bi morali svoje izkušnje nekomu zaupati.

KOMU JE TERAPIJA NAMENJENA?

Psihoterapevtska pomoč je namenjena vsem, ki se soočate s kakršnimi koli osebnimi, partnerskimi ali družinskimi stiskami, in potrebujete globlje razumevanje sebe ter širše razumevanje okoliščin, povezanih z vašo trenutno situacijo, predvsem pa potrebujete čustveno oporo in razumevanje pri razreševanju vaše stiske ali težav.

Terapija je priporočljiva za posameznike, pare ali družine, ki se soočate:

–          z osebnimi težavami (obup, osamljenost, neodločnost, nezmožnost postaviti se zase, izguba službe ali bližnje osebe, samomorilnost, težave z zasvojenostjo, s samopodobo, psihične motnje, izbruhi jeze idr.),

–          s partnerskimi/zakonskimi težavami (nezvestoba, posledice razveze ali razhoda, odtujenost, nezadovoljstvo ali nerazumevanje med partnerjema, težave zaradi alkoholizma ali nasilja v odnosu, pogosti prepiri, vmešavanje tašče v odnos idr.),

–          s težavami v starševstvu (nerazumevanje z otroki ali mladostniki, vzgojne dileme in vprašanja, vedenjske in čustvene težave otrok, nezmožnost najti stik z otrokom, otrok se zapira vase, posledice pri otrocih zaradi razveze/alkoholizma v družini, nesodelovanje partnerja pri starševstvu, vmešavanje tašče v vzgojo idr.),

–          s težavami zaradi odvisnosti (alkoholizem, droge, odvisnost od dela, interneta idr.),

–          s težavami zaradi različnih oblik nasilja, travm in zlorab v odnosih (spolne, fizične in čustvene zlorabe, razne oblike psihičnega trpinčenja in ustrahovanja),

–          z željo po spremembi trenutnega življenja v bolj zadovoljivo in izpolnjujoče življenje, da globlje in na drugačen način spoznate sebe, svoje talente in sposobnosti, pridete v stik z lastnimi čustvi in začnete življenje dojemati in živeti bolj polno, bolj samostojno in odgovorno.

KAKO TERAPIJA POTEKA?

Zakonska in družinska terapija predstavlja proces in poteka v obliki večkratnih, zaporednih srečanj (po 60 min/90 min), odvisno od teže vaše stiske, saj je za spremembo prepričanj o odnosih in življenju nasploh potreben čas. Vključitev v terapevtski proces je vaša svobodna odločitev, prav tako je tudi odločitev o zaključku procesa.

Osnova psihoterapije je odnos – odnos med terapevtom in klientom. Poteka v obliki pogovora s terapevtom. Terapevt vam tekom terapevtskega procesa s svojo nepristransko držo in sočutnim odzivanjem omogoči, da veliko lažje spoznavate, odkrivate in globlje razumete ter začutite svojo medsebojno čustveno komunikacijo, ki predstavlja osnovo za pojav težav v odnosu. Vzroki za vaše trenutne težave v odnosih običajno izvirajo iz preteklih izkušenj iz otroštva in preteklosti nasploh ter se, vse dokler se z njimi ne soočite, skozi življenje v različnih odnosih nevede ponavljajo. Tekom srečanj se terapevt odziva na vaše čustvene reakcije in vsebino povedanega ter jih čustveno vrednoti, pojasnjuje in ubesedi na nov, drugačen način. Prav tako terapevt v procesu vztraja z vami tudi v najtežjih in najbolj bolečih trenutkih, saj ravno ti odpirajo priložnosti za izboljšanje situacij. Takrat z vami ustvarja nove čustvene izkušnje, torej nekaj, kar do zdaj še niste doživeli. To, kar po uspešni terapevtski obravnavi pridobite, so ravno navedene čustvene izkušnje s terapevtom, ki jih tekom srečanj ponotranjite, razumete in občutite na nov način. Te izkušnje vam omogočijo, da ljudje, odnosi in nadaljnje življenje za vas dobijo drugačen smisel in vrednost, kar porodi nove spremembe.

POTREBNE SO SPREMEMBE

Za dosego sprememb v življenju so ključne vaše premišljene, trdne odločitve, da nekaj zares želite doseči, zaključiti ali spremeniti (da imate nečesa dovolj, da si želite drugačnih odnosov), vztrajnost in volja za razrešitev situacij, s katerimi se soočate.

Pomembno je tudi, da v svoje življenje postopoma začnete vnašati spremembe, saj se vam le tako življenje lahko začne spreminjati. Učinek vašega dela je viden skladno s spreminjanjem vašega življenja in spremembe ostajajo trajne. Po uspešni terapiji npr. razmišljate bolj pozitivno, se bolj spoštujete, postanete bolj odločni ali bolj gotovi vase, si več upate, več razumete, zaključite nezdrave odnose, sprejmete nove odločitve, imate cilje idr. Enostavnih nasvetov, ki bi vam na hitro olajšali situacijo, ni, saj gre pri procesu terapije za globlje spreminjanje negativnih čustev in čustvenih vzorcev odnosov, ki jih živite, v takšne, ki bodo za vas bolj sprejemljivi, v katerih se boste počutili vredne, močne in pomembne, preko katerih boste znova ozavestili svoje srčne želje, potrebe, pričakovanja in smisel življenja ter se naučili bolj prisluhniti sebi, prepoznati občutke in jim skozi življenje slediti. Pri samem vnosu sprememb v vaše dosedanje življenje je terapevtski proces lahko odlična opora za razumevanje vaših dosedanjih zapletov in težav ter spodbuda za uresničevanje vaših želenih ciljev.

KAJ LAHKO S TERAPIJO PRIDOBITE?

–          nova spoznanja o sebi, odnosih,

–          večje, globlje razumevanje odnosov, situacij,

–          lažje soočanje s težavami,

–          bolj zavestno delovanje v vsakdanjih situacijah,

–          spremembe na različnih področjih,

–          lažje sprejemanje odločitev glede vaših odnosov, situacij, dogodkov,

–          boljši vpogled v svoje življenje,

–          prepoznavanje lastnih čustev,

–          prepoznavanje vzorcev delovanja, čustvovanja in mišljenja,

–          zmanjšanje/odprava občutkov krivde, nemoči, strahov…,

–          večje zaupanje in gotovost vase,

–          boljša kakovost življenja in medsebojnih odnosov,

–          večji notranji mir in zadovoljstvo,

–          stik s sabo…

Vas zanima razlika med psihoterapevtom, psihologom in psihiatrom?

PSIHOTERAPEVT

Psihoterapevt je običajno zaključil dodiplomski študij (oz. po bolonjskem sistemu 2. stopnjo), največkrat družboslovne smeri, po tem pa opravil še podiplomski študij ene izmed psihoterapevtskih smeri.

Psihoterapevt izvaja psihoterapijo, ki temelji na zaupnem, varnem in sočutnem odnosu med psihoterapevtom in klientom. Ne ukvarja se le z duševnimi motnjami, temveč nudi pomoč ljudem, pri katerih so težave prerasle njihove trenutne zmožnosti spoprijemanja z njimi. Izhaja lahko iz različnih psihoterapevtskih pristopov in skladno s tem uporablja različne metode in tehnike. Psihoterapevt je lahko zaposlen v okviru zdravstvenih zavodov, pogosto pa deluje v okviru privatne prakse. Prav tako kot pri psihološkem svetovanju moramo biti pazljivi tudi pri izbiri psihoterapevta. V Sloveniji področje psihoterapije ni zakonsko urejeno, zato se na trgu pojavljajo terapevti, ki niso nujno opravili ustreznega izobraževanja.

PSIHOLOG

Psiholog je svoje izobraževanje zaključil v okviru Filozofske fakultete na študiju psihologije. V zadnjih letih se je pojavil tudi nov profil biopsihologa, katerega študij poteka na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. Poseben profil psihologa je klinični psiholog, ki je poleg študija psihologije opravil še specializacijo klinične psihologije, ki jo je zaključil s specialističnim izpitom.

Psiholog lahko svoje delo opravlja v zelo različnih institucijah, npr. v šoli, vrtcu, vojski, zdravstvenih ustanovah, v kadrovskih službah, socialnih zavodih itd. Posebnost njegovega dela je psihološko ocenjevanje, pri čemer uporablja psihološke vprašalnike ali druge psihodiagnostične pripomočke. Psiholog ne postavlja diagnoz, poda pa lahko psihološko mnenje. Prav tako ne more predpisovati zdravil. Nudi lahko psihološko svetovanje, ne pa psihoterapije (če nima dodatne psihoterapevtske izobrazbe).

PSIHIATER

Psihiater je izobraževanje opravil na medicinski fakulteti ter nato specializacijo psihiatrije, ki jo je zaključil s specialističnim izpitom.

Ukvarja se z zdravljenjem duševnih motenj. Kot drugi zdravniki postavlja diagnoze ter predpisuje ustrezna zdravila, ko zdravljenje to zahteva. Najpogosteje je zaposlen v zdravstvenih domovih, bolnišnicah in psihiatričnih bolnišnicah, lahko pa deluje tudi v okviru privatne prakse.

KATEREGA PSIHOTERAPEVTA IZBRATI?

Pri nas lahko najdete psihoterapevte različnih terapevtskih pristopov (npr. sistemsko-relacijskega, analitičnega, vedenjsko-kognitivnega, geštalt…), najbolje se je odločiti na osnovi lastne intuicije in izbrati tistega, ki ga že ob prvem stiku začutite kot »pravega« oz. se ob njem dobro počutite.

“Vse, kar želite doseči v življenju, je odvisno predvsem od vas.”