DRUŽINSKA TERAPIJA

“Težave so priložnost, da iz sebe naredite najboljše.”

Družinska terapija je namenjena družinam, ki se soočate s težavami pri starševstvu oz. z otroki. Vključita se oba starša ali samo eden z otrokom, mladostnikom ali mladim odraslim. Kmalu po začetku se obravnava nadaljuje le s staršema oz. s staršem, saj so težave z otroki običajno pokazatelj nerazrešenih vsebin pri starših oz. njuni medsebojni dinamiki.

Terapevtska srečanja potekajo enkrat tedensko ob dogovorjenem terminu (na željo lahko tudi enkrat na dva tedna). Glede na omejitve, lahko terapije potekajo preko videoklica (Zoom).